LLL_logo_fc

LEIDS LITERAIR LANDSCHAP

Op 15 augustus 2014 is de Stichting Leids Literair Landschap, kortweg het LLL opgericht. Het LLL heeft tot doel de verschillende literaire gremia in Leiden te verenigen, zodat er voor eventuele subsidiegevers één aanspreekpunt is en zodat de verschillende deelnemende partijen in elk geval één communicatiekanaal hebben. Ook wil de LLL de samenwerking tussen literaire organisaties bevorderen.

De opzet is uitdrukkelijk dat de verschillende partijen hun eigen onafhankelijkheid bewaren en hun eigen projecten blijven uitvoeren. De LLL kan eventueel suggesties en voorstellen doen aan betrokken partijen en zij kan literaire evenementen of festivals in Leiden (mede)organiseren. En door nog betere onderlinge communicatie kunnen de verschillende leden van LLL komen tot betere afstemming van de programmering.
LLL kan zorgen voor gemeenschappelijke promotie voor de activiteiten via verschillende kanalen (internet, sociale media, Leidsch Dagblad, Los Magazine, publicaties universiteit), wat zal leiden tot meer publiek bij de verschillende activiteiten. Activiteiten van leden van LLL zijn onder meer te vinden bij het platform Podium 071.
Aangesloten bij het LLL zijn onder meer:
Uitgeverij De Muze, Universiteit Leiden, Leids Dichtersgilde, Stichting Tegen-Beeld, BplusC (Bibliotheek Leiden en omstreken), Boekhandel van Stockum, Boekhandel Kooyker, Stadsdichter Wouter Ydema, Haiku Stichting Nederland en de Boekenzolder.
 
 

 

boek1